Universidad de Vigo (logo)

Instalacións e servizos da Escola Universitaria de Estudos Empresariais da Universidade de Vigo

Edificios da Escola Universitaria de Estudos Empresariais

A Escola Universitaria de Estudos Empresariais (EUEE) da Universidade de Vigo ten as súas instalacións repartidas en dous edificios, sitos un fronte ao outro na rúa do Conde de Torrecedeira: o edificio central e un edificio anexo con instalacións compartidas coa Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Industrial (EUITI) da Universidade de Vigo.

Edificio Central da Escola Universitaria de Estudos Empresariais (E.U.E.E.) da Universidade de Vigo

Edificio Central

Edificio central da Escola Universitaria de Estudos Empresariais da Universidade de Vigo.

 

Edificio Anexo da Escola Universitaria de Estudos Empresariais (E.U.E.E.) da Universidade de Vigo

Edificio Anexo

Edificio anexo da Escola Universitaria de Estudos Empresariais da Universidade de Vigo.

 

Aulas da Escola Universitaria de Estudos Empresariais

A Escola Universitaria de Estudos Empresariais da Universidade de Vigo (EUEE) conta con dez aulas para docencia, equipadas con conexión wifi, canón para proxeccións e ordenador en cada unha delas. Ademais, conta con catro aulas-seminarios, dotadas algunhas delas con encerados interactivos para as prácticas e os cursos. A continuación pode consultarse a distribución das aulas entre os edificios que forman a EUEE.

Nº de Aula Edificio Andar
011 Aula Central Baixo
012 Aula Central Baixo
109 Seminario Antía Cal Vázquez Central Primeiro
113 Seminario Valentín Paz Andrade Central Primeiro
207 Aula Central Segundo
208 Aula Central Segundo
209 Aula de informática 4 Central Segundo
210 Aula de informática 2 Central Segundo
211 Laboratorio de idiomas Central Segundo
212 Aula de informática 1 Central Segundo
306 Aula Central Terceiro
307 Aula Isaac Díaz Pardo Central Terceiro
308 Aula Central Terceiro
309 Aula de informática 5 Central Terceiro
310 Aula Central Terceiro
A213 Aula de informática 3 Anexo Segundo
A214 Aula Anexo Segundo
A215 Aula Anexo Segundo
A216 Aula Anexo Segundo
A217 Aula Anexo Segundo
A310 Laboratorio de idiomas Anexo Terceiro
A311 Aula Anexo Terceiro
A312 Aula Anexo Terceiro

 

Instalacións da EUEE destinadas á docencia

Aula destinada á docencia na Escola Universitaria de Estudos Empresariais (E.U.E.E.) da Universidade de Vigo

Aulas para a Docencia

A EUEE conta con dez aulas destinadas á docencia, plenamente equipadas con wifi, ordenador e canón proxector.

 

Aula de Informática da Escola Universitaria de Estudos Empresariais (E.U.E.E.) da Universidade de Vigo

Aulas de Informática

A EUEE conta con tres aulas de informática, das cales unha delas é de uso libre para o alumnado.

 

Aula destinada á utilización de medios audiovisuais na Escola Universitaria de Estudos Empresariais (E.U.E.E.) da Universidade de Vigo

Aula para Medios Audiovisuais

A EUEE conta cunha aula completamente equipada destinada á utilización de medios audiovisuais.

 

Instalacións da EUEE destinadas a eventos e ao estudo

Salón de Actos da Escola Universitaria de Estudos Empresariais (E.U.E.E.) da Universidade de Vigo

Salón de Actos

O Salón de Actos da E.U.E.E. conta con:

 • Unha capacidade para 143 persoas.
 • Televisión, Vídeo Proxector, Pantalla e Retroproxector.
 • Equipo Multimedia.
 • Megafonía.

 

 

Sala de lectura da Escola Universitaria de Estudos Empresariais (E.U.E.E.) da Universidade de Vigo

Sala de Lectura

A sala de lectura da EUEE é un amplo espazo habilitado para que o alumnado poida realizar tarefas de lectura e estudo. Conta con 104 postos de lectura distribuídos en 13 mesas dotadas de iluminación directa.

 

Biblioteca

A biblioteca da EUEE dispón de numerosos fondos vinculados ao ámbito económico-empresarial. Forma parte do servizo de bibliotecas da Universidade de Vigo e atópase compartida con outro centro. Ofrece, entre outros, os servizos de lectura e consulta en sala, préstamo, consulta e préstamo de bibliografía recomendada, préstamo interbibliotecario, información bibliográfica e consulta a recursos electrónicos contratados pola Biblioteca (bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, etc.).

Ademais dos fondos bibliográficos situados nas propias instalacións da biblioteca, é posible o acceso a todos os fondos bibliográficos e documentais da Universidade mediante o préstamo intercentros e a conexión a unha extensa colección de revistas electrónicas e bases de datos.

Desde a web da Biblioteca Universitaria accédese ao catálogo, os servizos e os recursos bibliográficos e electrónicos de todas as bibliotecas da Universidade.

Instalacións:

 • 310 postos de lectura e 5 ordenadorres para uso da comunidade universitaria
 • 1 escáner de uso público para a comunidade universitaria
 • Revistas e prensa diaria

perfiltwitterbiblioteca.jpg

Outras instalacións da Escola Universitaria de Estudos Empresariais da Universidade de Vigo

 • Sala de Traballos en Grupo: Deseñada para facilitar a realización de traballos en grupo por parte do alumnado.
 • Laboratorios de idiomas: As materias de idiomas (inglés, francés e alemán) ofrécenselle ao alumnado como elemento relevante e diferenciado do noso plan de estudos, para o que se utilizan dúas aulas acondicionadas.
 • Sala de Reunións: Cunha capacidade para 24 persoas, está dotada dunha mesa central grande, dúas mesas auxiliares, e expositor de prensa e revistas.
 • Despachos de dirección, profesorado e salas de reunións.
 • Secretaría Administrativa.
 • Conserxaría.
 • Delegación de Alumnado.
 • Asociación Aulas Abertas.
 • Sede do Club Maravedí.
 • Sede de Economía Social.

Servizos da Escola Universitaria de Estudos Empresariais da Universidade de Vigo

 • Servizo de Cafetaría: no Edificio Central da E.U.E.E.