Universidad de Vigo (logo)

Información COVID-19

Plan de prevención COVID-19 da EUEE  (Inclúe modificación curso 2021-2022)

 

Aula COVID: Seminario 113 -Valentín Paz Andrade - 1ºandar do edificio E.U.E. Empresariais

 

Responsables COVID do centro: Equipo directivo da E. U. de Estudos Empresariais

 

Máis información

Manuais, guías e protocolos de actuación do Servizo de Prevención de Riscos Laborais da UVigo