Universidad de Vigo (logo)

Convocatoria de axudas da Xunta de Galicia para o inicio de estudos universitarios no curso 2016/2017 nas universidades do SUG

07/Oct/2016

Con data do 4 de outubro de 2016, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publicou a Orde pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2016-2017 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Máis información aqui.