Universidad de Vigo (logo)

Convocatoria de bolsas de colaboración nas accións de mellora da Calidade nos centros da Univ. de Vigo.

02/Jul/2016

Convocatoria de 38 bolsas de colaboración nas accións de mellora da Calidade nos centros da Univ. de Vigo.
Destinadas ao estudantado da Universidade de Vigo que estea cursando estudos de grao, enxeñería, licenciatura, proxecto fin de carreira ou mestrado oficial no curso 2016/ 2017.
Más información e condicións en: 
https://seix.uvigo.es/uv/web/avisos/aviso/show/9125