Universidad de Vigo (logo)

Equipo Directivo da Escola Universitaria de Estudos Empresariais da Universidade de Vigo

Cargo Nome Enderezo Electrónico
Directora D.ª Consuelo Curras Valle Email: direueev@uvigo.es
Secretaria  D.ª María Jesús Barsanti Vigo Email: seueev@uvigo.es
Subdirector de Relacións Externas e Alumnado D. Jacinto González Dacosta Email: sb3eueev@uvigo.es
Subdirectora de Intercambios e Relacións Internacionais D.ªAraceli González Crespán Email: sb2eueev@uvigo.es
Subdirector de Organización Académica D. Emilio García Roselló Email: sb1eueev@uvigo.es