Universidad de Vigo (logo)

Documentos do Sistema de Garantía Interno de Calidade da E.U.E.E.

Informe Final de Avaliación do SGIC da EUEE

Informe de Revisión do sistema pola dirección. Informe anual de resultados do centro

Política e Obxectivos de Calidade da EUEE

Comisión de Garantía de Calidade do SGIC da EUEE

Plan de Acción Titorial da EUEE

Manual de Calidade do SGIC da EUEE

Procedementos do SGIC da EUEE

Procedimientos de Apoio

Procedimientos de Apoio XD

Procedementos de Apoio DO-0103

Procedementos de Apoio PA03

Procedementos de Apoio MC-02 P1

Procedementos de Apoio PA05

Procedementos de Apoio PA06

Procedementos de Apoio PA07

Procedementos de Apoio PA08

Procedementos de Apoio PA09

Procedementos Estratéxicos

Procedementos Estratéxicos DE-01 P1

Procedementos Estratéxicos PE02

Procedementos Estratéxicos DO-0101

Procedementos de Medición

Procedementos de Medición PM01

Procedementos Clave

Procedementos Clave PC01

Procedementos Clave DO-0102

Procedementos Clave DO-0202

Procedementos Clave PC04

Procedementos Clave DO-0203 P1

Procedementos Clave DO-0201

Procedementos Clave PC07

Procedementos Clave DO-0205 P1

Procedementos Clave DO-0204 P1

Procedementos Clave DE-02 P1

Procedementos Clave MC-05 P1

Procedementos Clave DO-0301 P1